KURULLAR


Yönetim Kurulu

Halil Tozakı :

Başkan

Hasan Akgün :

Yazman

Baytun Tuna:

Sayman

Haluk R. Serhun:

Takım Sorumlusu

Nejat Kıraçoğlu :

Turnuva Sorumlusu

İbrahim Çelik:

Turnuva Sorumlusu

Ahmet Bilir :

Sosyal Etkinlik sorumlusu

Fatma Vurana :

Sosyal Etkinlik sorumlusu

Özkan Süer :

Bardak Basın Sorumlusu
Denetleme Kurulu

Ali Malek

Üye


Celal Diler

Üye

Yaşar Karakaş

Üye
Disiplin Kurulu

Mustafa Yazman

Üye

Demirel Çayönlü

Üye

Deniz Ahçıhoca Çobanoğlu

Üye
Eğitim Kurul

Nejat Kıraçoğlu :

Eğitim Sorumlusu

Halil Tozakı :

Araştırma ve Geliştirme
Teknık Kurul
Çok yakında